Langfocus: Esperanto

Esperanto je umělý jazyk. Bylo stvořeno z touhy po obrodě humanity. Autor vycházel z myšlenky, že lidé spolu válčí, protože si nerozumí. Až budou všichni mluvit jedním jazykem, války zmizí. Nejedná se o první ani poslední umělý jazyk, nicméně tento je ze všech neznámější. I když to dotáhl daleko, mezinárodní jazyk se z něj nestal […]

Celý článek

Langfocus: Perština

Perština je starý indoevropský jazyk, kterým se hovoří na blízkém a středním východě. Lingua franca, velmi zjednodušeně, je označení pro jazyk, který se používá pro nadnárodní komunikaci. Langfocus o tom udělal video, takže výhledově se dozvíte více.

Celý článek

Jak zněla starověká latina

Současná liturgická latina nebo latina, která se učí na gymnáziích, vyslovuje jinak, než jak mluvili staří Římané. Ta současná vychází ze středověké latiny, a navíc v každé zemi se její výslovnost trochu liší. V devatenáctém století už začaly snahy jít ke kořenům a zjistit, jak se jí kdysi mluvilo. Jak mohli postupovat, pokud neměli k dispozici […]

Celý článek